Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen?

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 15 maj, 2018 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Deloitte

I LSS-utjämningen är ett stort antal kommuner bidragsgivare i systemet och lika många är bidragstagare. Vad är det som avgör utfallet och på vilket sätt kan vi i den egna kommunen påverka detta utfall? Det är några av de relevanta frågeställningar som kommer att diskuteras under denna intressanta och lärorika dag.

Följande delar kommer att ingå:

  • Hur påverkar statistiken respektive räkenskapssammandraget utfallet i LSS-utjämningen?
  • Hur påverkar strukturen i verksamheten utfallet?
  • Hur kan den enskilde kommunen påverka sitt utfall?
  • Ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun i SOL och LSS.
  • Praktiska och ekonomiska konsekvenser för LSS-ärenden med anledning av bestämmelserna om ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun.

Föreläsare

Kursledare är Torbjörn Bengtsson från Deloitte. Torbjörn har mer än 28 års erfarenhet av den kommunala sektorn och vid ett flertal tillfällen föreläst om LSS-frågor.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med LSS-utjämning, ekonomichefer och ekonomer med ansvar för räkenskapssammandraget, kommunchefer, socialchefer, vård- och omsorgschefer samt chefer inom handikappomsorgen.

Information

Sista anmälningsdag
13 apr, 2018
Pris

Medlem: 4 100 kr
Icke-medlem: 4 600 kr

Boka före den 15 mars och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram