Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen?

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen? 

Datum & Tid

Datum: 23 mar, 2017 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Saturnus Konferens

I LSS-utjämningen är ett stort antal kommuner bidragsgivare i systemet och lika många är bidragstagare. Vad är det som avgör utfallet och på vilket sätt kan vi i den egna kommunen påverka detta utfall? Det är några av de relevanta frågeställningar som kommer att diskuteras under denna intressanta och lärorika dag.

Följande delar kommer att ingå,

  • Hur påverkar statistiken respektive räkenskapssammandraget utfallet i LSS-utjämningen?
  • Hur påverkar strukturen i verksamheten utfallet?
  • Hur kan den enskilde kommunen påverka sitt utfall?
  • Ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun i SOL och LSS.
  • Praktiska och ekonomiska konsekvenser för LSS-ärenden med anledning av bestämmelserna om ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med LSS-utjämning, ekonomichefer och ekonomer med ansvar för räkenskapssammandraget, kommunchefer, socialchefer, vård- och omsorgschefer samt chefer inom handikappomsorgen.

Föreläsare

Kursledare är Torbjörn Bengtsson från Deloitte. Torbjörn har mer än 26 års erfarenhet av den kommunala sektorn och vid ett flertal tillfällen föreläst om LSS-frågor.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
22 feb, 2017
Pris

Medlem: 3 800 kr
Icke-medlem: 4 400 kr
Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram