Välfärdsbrott – hur kan vi arbeta mot och förebygga det?

Form: KEF
Mer information: Välfärdsbrott 

Datum & Tid

Datum: 10 dec, 2021 Tid: 10:00 - 16:15

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Välfärdsbrotten står för en stor del av de icke önskvärda kostnaderna i våra offentliga organisationer, närmare bestämt ca 20 miljarder kronor. Bland annat sker bedrägerier inom områdena försörjningsstöd, assistansersättning, bostadsbidrag och föreningsbidrag. Många kommuner har under en tid uppmärksammat problemen men klart är att mycket arbete återstår för att komma tillrätta med detta. Frågan är hur gör vi det?

 

Kursinnehåll

Innehåll: Välfärdsbrott – hur kan vi arbeta mot och förebygga det? (pdf)

 

Malmö stads arbete med att förebygga och hantera välfärdsbrottslighet

Malmöstad har under 2020 och 2021 jobbat med att genomföra handlingsplanen Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden. Ytterst handlar det om att säkerställa att kommunens pengar inte hamnar i fel fickor och att beslutsprocesser inte påverkas otillbörligt. Vi får veta med om vad som gjorts och varför, vilka effekter som uppnåtts och vilka utmaningarna varit. Dels övergripande, dels mer specifikt kring ekonomiskt bistånd.

 

Försäkringskassans arbete mot assistansbedrägerier från 2010 till idag

Thomas Falk kommer att ge en insikt i hur Försäkringskassan under en längre tid arbetat mot välfärdsbrott som assistansbedrägerier bland annat och resultatet av deras idoga arbete.

 

Bedrägeriets anatomi

Det är inte bara tillfället som gör tjuven. För att effektivt bekämpa välfärdsbrott behöver vi förstå hela den process som leder fram till olika former av oegentligheter. Ibland ligger felet i organisationen. Ofta handlar det om psykologi, inte minst om alla de bortförklaringar som gör att såväl förövare som personer i närheten inte riktigt förstår vad som pågår. Varför är det så lätt att vilseföra sig själv och andra?

 

Föreläsare

Kursansvarig är Roland Svensson, KEF. Föreläsare är:

Henrik Heyman, controller, stadskontoret i Malmö stad.

Kenneth Sandgren Sektionschef, arbetsmarknads- och socialförvaltningen Malmö stad.

Thomas Falk är idag nationell samordnare i Försäkringskassans arbete mot organiserad brottslighet och för kontrollutredningsverksamheten. Har arbetat med assistansbedrägerier under tio års tid. Thomas var Försäkringskassans expert i utredningen, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6. Han var även projektledare för Försäkringskassans stora satsning mot assistansbedrägerier 2011-2015, operation Fjord.

Thomas Brytting är professor emeritus i organisationsetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har i över 30 år verkat inom området etik och ekonomi. För allmänheten är han mest känd för att regelbundet medverka i radioprogrammet Tankar för dagen i P1.

Information

Sista anmälningsdag
3 dec, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 10 oktober och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram