Verksamhetsplanering med stratsys

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 17 apr, 2018
Tid: 10:00 - 10:45


Hur skapas en gemensam struktur för arbetet med verksamhetsplanen? Hur frigör man tid från administration som istället kan läggas på analys? Se exempel på hur våra kunder arbetar med sin verksamhetsplanering med hjälp av Stratsys. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator.

Planera – Plan it
– Skapa en struktur för årets arbete på alla nivåer i organisationen
– Bryt ner målen – från vision och övergripande mål ner till konkreta aktiviteter
– Koppla nyckeltal mot målen
– Prioritera och delegera

Genomför – Do it
– Personlig startsida med ansvar
– Status över nuläget
– Löpande avrapportering
– Påminnelser via startsida och mail

Följ upp och analysera – Review it
– Följ historik och kommentarer från underliggande enheter
– Analysera verksamheten
– Ta ut färdiga månads/tertial/delårsrapporter samt årsredovisning

Pris

Kostnadsfritt

Arrangör

Stratsys

Sista anmälningsdag

17 apr, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Webbinarier Stratsys

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png