Verksamhetsplanering med stratsys

Kursform: Stratsys
Mer information om kursen: Webbinarier Stratsys 

Datum & Tid

Datum: 17 apr, 2018 Tid: 10:00 - 10:45

Hur skapas en gemensam struktur för arbetet med verksamhetsplanen? Hur frigör man tid från administration som istället kan läggas på analys? Se exempel på hur våra kunder arbetar med sin verksamhetsplanering med hjälp av Stratsys. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator.

Planera – Plan it
- Skapa en struktur för årets arbete på alla nivåer i organisationen
- Bryt ner målen – från vision och övergripande mål ner till konkreta aktiviteter
- Koppla nyckeltal mot målen
- Prioritera och delegera

Genomför – Do it
- Personlig startsida med ansvar
- Status över nuläget
- Löpande avrapportering
- Påminnelser via startsida och mail

Följ upp och analysera – Review it
- Följ historik och kommentarer från underliggande enheter
- Analysera verksamheten
- Ta ut färdiga månads/tertial/delårsrapporter samt årsredovisning

Kursinformation

Sista anmälningsdag
17 apr, 2018
Anmälan
Pris

Kostnadsfritt

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram