Visselblåsare: ny funktion och ny lagstiftning – vad kan vi förvänta oss?

Datum & Tid

Datum: 15 sep, 2021 Tid: 09:30 - 11:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF genomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

 

En del kommuner har redan inrättat ett visselblåsarsystem för att säkerställa att anställda kan anmäla oegentligheter anonymt i ett väl strukturerat system. I slutet av 2019 antog EU ett nytt direktiv gällande visselblåsare som kommer att bli lag i Sverige för bland annat kommuner med mer än 10 000 invånare.

Visselblåsare är till för att skydda de anställda och verksamheten genom att tidigt upptäcka eventuella missförhållanden med hjälp av en extern whistleblowerfunktion. Visselblåsarfunktionen ingår ofta som en del i ett kontrollsystem. Möjlighet att göra anmälningar via telefon, e-post, brev eller krypterat webbformulär är vanliga ingångar i ett sådant system.

De nya reglerna innebär att man skapar säkra kanaler för rapportering, inom både privata och offentliga organisationer och till offentliga myndigheter. Reglerna ger också visselblåsare ett långtgående skydd mot repressalier och innebär att nationella myndigheter på lämpligt sätt måste informera medborgarna om och utbilda offentliganställda i hur man hanterar visselblåsning. Varmt välkomna att ta del av det senaste inom området.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll: Visselblåsare - ny funktion och ny lagstiftning - vad kan vi förvänta oss? (pdf) 

 

  • Vad är en visselblåsare och hur fungerar funktionen?
  • Vilken lagstiftning finns idag inom området?
  • Vilka delar innehåller det nya direktivet?
  • Vad kan vi förvänta oss av det nya direktivet?
  • För vem gäller det nya direktivet?
  • Hur har andra kommuner gjort med dessa frågor?

 

Föreläsare

Roland Svensson från Kef. Roland har gedigen erfarenhet av styrning, intern kontroll och riskanalys och har skrivit 4 böcker om detta och arbetat i 25 år med dessa frågor. Visseblåsarfunktionen är en del av ett väl fungerande kontrollsystem och ingår givetvis i de kurser som hålls inom ramen för dessa områden. Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

Information

Sista anmälningsdag
1 sep, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram