Lokalpartier skrällde i valet

14 sep, 2018

Oberoende Realister gick från ingenting till att bli störst i Hagfors, hittills ett säkert majoritetsstyre för (S). I ett 40-tal kommuner i landet hade lokala partier framgång i valet.

Sett till antal röster är nybildade Demokraternas 17,2 procent i Göteborg det tyngsta slaget mot de traditionella partierna. Men i 13 kommuner fick lokala utmanare större stöd än så, enligt en sammanställning av Dagens Samhälle.

Bäst gick det för Oberoende Realister i Hagfors, där samtliga partier tappade till nykomlingen. Värst drabbades (S) som föll från 50,9 till 35,5 procent.

Att få upp skolans resultat, införa heltid och ta bort delade turer i äldreomsorgen, erbjuda varm mat i hemtjänsten istället för mikrovärmda lådor – det är några frågor partiet driver.

Hur får ni råd med detta?

– Vi har inte mer pengar än andra partier, så det handlar självklart om prioriteringar. Programmet sträcker sig över åtta år, vi får börja i en ända. Vi tror också att vi kan skapa en positiv utveckling med in- istället för utflyttning, säger Boo Westlund, sekreterare i partiet.

Besparingar?

– Ja, på onödiga utgifter. Och vi ska ta bättre hand om personalen. Det kan minska sjukskrivningarna. Med heltid kan vi ha färre vikarier. Det som ser ut som en kostnad kan vara en besparing.

Boo Westlund pekar också på att näringslivsklimatet ligger i Sverige-botten.

– Det är förödande i en kommun som är beroende av varje jobb. Att få upp näringslivsklimatet är egentligen ingen kostnad. Mycket i kommunen bärs också upp av föreningar. Där kan vi vara med och stötta.

Lokala framgångar

  • 158 lokala partier tar plats i kommuners fullmäktige.
  • 41 partier nådde mer än 10 procent, av dessa kom 7 partier över 20 procent.
  • Mest fick Oberoende Realister (36,9 procent) i Hagfors, Nykvarnspartiet (31,0) och Perstorps Framtid (30,6).
  • Alla hade inte framgång. Förra valets två största lokalpartier, Dorotea Kommunlista och Åselepartiet, halverade sitt stöd.

Källa: Dagens Samhälle.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram