Malmö vill testa tre terminer

13 feb, 2020

Sommarskola. Malmö stad vill dela grundskolans läsår i tre terminer på prov i några skolor. Främsta orsaken är det kunskapstapp som drabbar elever från studiesvaga hem under sommarlovet. Bild: Istock

 

Att dela upp grundskolans läsår i tre terminer kan bli verklighet i Malmö. Avsikten är att förbättra kunskapsutvecklingen, främst för elever med socioekonomiskt svaga hemförhållanden. 

Malmö stad vill genomföra ett försök med att dela upp grundskolans läsår i tre terminer. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för kontinuerligt lärande, särskilt barn från socioekonomiskt svaga hemförhållanden tappar mycket i kunskapsutveckling under sommarlovet, konstaterar grundskolenämndens ordförande Sara Wettergren (L):

– Det här är ett förslag som kommer från vår förvaltning. I Malmö har vi många barn från socioekonomiskt svaga hem där man inte har svenska som modersmål, där är problemet särskilt tydligt. Men det är likadant för etniskt svenska barn med liknande hemförhållanden.

Därför vill Malmö få regeringens tillstånd att köra igång en försöksverksamhet med undervisning över tre terminer, helst i flera grundskolor med olika elevunderlag. Idag har Amerikanska gymnasiet i Göteborg sitt läsår indelat i tre perioder, dock utan att rucka på exempelvis tidpunkt för betygssättning. Den förändringen kunde gymnasiet göra inom ramen för befintligt regelverk.

– Vi behöver regeringens tillstånd för att kunna testa ett tre terminers system fullt ut. Då kan man exempelvis sätta betyg efter varje termin, om man vill det.

Förfrågan ska ställas till regeringen från kommunstyrelsen under våren. Initiativet har väckt stor uppmärksamhet, konstaterar hon:

– Vi har fått väldigt många reaktioner och detta innan vi ens vet om vi får genomföra försöket. Det visar att frågan är känslig, så därför välkomnar jag att diskussionen kommer upp. Om vi vill att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet behöver vi pröva nya vägar.

Det handlar om att våga bryta traditionens makt och möta nya och tydliga behov, anser hon. Frågan splittrar partierna i Malmö: styrande S och L är för förslaget tillsammans med M och C. Mot förslaget står V, SD och MP.

– Om vi får ett ja från regeringen på vår förfrågan ska vi genomföra konsekvensanalyser. Rent ekonomiskt har jag svårt att se att det ska innebära några stora skillnader, säger hon

Lärarförbundet ställer sig avvaktande, medan Lärarnas Riksförbund genomfört en enkät lokalt som gav tummen ner. SKR och skolminister Anna Ekström har dock uttalat sig positivt om att prova ett tre terminers system i grundskolan.

 

Text: Thomas Pettersson

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram