Många miljarder i felaktiga utbetalningar

12 dec, 2019

Bedrägligt läckage. Runt 18 miljarder kronor betalas felaktigt ut från välfärdsystemen varje år. Varannan krona beror på rent fusk, enligt gjorda beräkningar. Bild: Istock

 

Det läcker från de svenska välfärdssystemen. Runt 18 miljarder kronor betalas felaktigt ut varje år. Det motsvarar ungefär 5,5 procent av de totala utgifterna från välfärdssystemen, exklusive ålderspensionssystemet.

Det är Delegationen för korrekta utbetalningar som står för beräkningarna av välfärdsläckagen i sitt slutbetänkande. Under torsdagens pressträff konstaterade delegationens ordförande Sven-Erik Österberg att fusket är omfattande:

– Ungefär tre av fyra felaktiga utbetalda kronor beror på oriktiga uppgifter. Varannan felaktig utbetald krona uppskattar vi beror på avsiktliga fel.

Både utredaren och finansminister Magdalena Andersson underströk vikten av korrekta utbetalningar.

– Det handlar om mer än bara pengar. Felaktigheter i våra system kan skada tilltron till välfärdsstaten, sade finansministern.

Delegationen har ställt frågor till allmänheten om inställningen till fusk med bidrag och ersättningar. Det visar att toleransen mot fusk är låg, men att de yngre har en större tolerans mot fusk.

– Den inställningen brukar växa bort med åren, det kan vi se av tidigare undersökningar, sade utredaren som inte såg något oroande trendbrott.

Ett fåtal ersättningssystem står för merparten av felaktigheterna: assistansersättning, lönebidrag, tillfällig föräldrapenning, nystartsjobb, sjukersättning och sjukpenning. De utgör 19 procent av de totala utgifterna, men står för närmare hälften av de uppskattade felaktiga utbetalningarna.

Så, vad göra? Utredningen föreslår en rad åtgärder, bland annat att ett råd inrättas med ledamöter från de fem största utbetalande myndigheterna. Rådet förses med ett kansli som jobbar med samordning och kontinuerlig uppföljning av välfärdssystemens utbetalningar.

Dessutom hade Sven-Erik Österberg goda förhoppningar om att digitaliseringen kan minska välfärdsläckaget.

– Digitaliseringen har hittills mest handlat om snabb handläggning och snabba utbetalningar, inte om att få korrekta utbetalningar. Här finns det en stor outnyttjad potential.

 

 Text: Thomas Pettersson

 

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram