Mattias Jansson tar över demokratin på SKL

26 okt, 2018


Det blir Mattias Jansson, kommundirektör i Botkyrka, som tar över SKL:s sektion för 
Demokrati och styrning med start sista januari nästa år. Han har tidigare varit
kommundirektör i Katrineholm och har en bakgrund som socionom, HR-specialist med mera.

 

Grattis till nya jobbet! Var det svårt att bestämma sig?
– Både ja och nej. Jag har trivts fantastiskt bra i Botkyrka, men nu vill jag bidra till samhällsbygget på ett annat sätt . Antingen genom att återgå till att arbeta närmare
människor, genom min socionombakgrund, eller att bidra på nationell nivå. Nu kom den här möjligheten på SKL - det är ett drömuppdrag!

Kommer du att ta över tidigare chefen Lennart Hanssons sysslor rakt av? Jobba med KOMMEK, exempelvis? Analysgruppen? 
– Jag är rekryterad till samma tjänst som Lennart hade. Hur vi sedan tillsammans på sektionen lägger upp arbetet vet jag inte i dagsläget.

Vad blir de största utmaningarna i jobbet som sektionschef för demokrati och styrning,
tror du?
– Först och främst att på djupet lära mig SKL och uppdraget tillsammans med ledarna på sektionen. Vi ska vara så relevanta som möjligt för våra medlemmar, att få till ett bra
samarbete inom SKL är en viktig beståndsdel i det arbetet. Att tillsammans hitta former för modern styrning och ledning, bland annat utifrån Tillitsdelegationens arbete blir spännande. Att stödja demokratin har aldrig varit viktigare! Sedan har SKL kongress i november nästa år, vad som beslutas där blir fokusområden de
kommande fyra åren.

Du är känd för att vara aktiv på sociala medier. Kommer du att fortsätta med det?
– Det beror helt på vad som blir bäst för mitt nya uppdrag. I Botkyrka har fokus varit organisationsutveckling – då har jag främst använt sociala medier inåt i organisationen. I
Katrineholm var uppdraget mer externt, då styrdes min användning av sociala medier av det. All mellanmänsklig utveckling har sin grund i relationer och då är sociala medier ett bra
verktyg, anser jag.

 

 

Text: Thomas Pettersson
Bild: Botkyrka kommun

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram