"Mr Kommunal redovisning" blev Årets kommunalekonom!

20 augusti, 2021
Under det digitala föreningsmötet den 20 augusti delade KEF:s ordförande Annika Hellberg ut utmärkelsen "Årets kommunalekonom" till Ola Eriksson, tidigare kanslichef vid KEF.

Motiveringen lyder:

Årets kommunalekonom har under lång tid haft utomordentligt stor betydelse för kommunalekonomernas kompetensutveckling och har i mycket hög grad bidragit till den positiva utvecklingen av Kommunalekonomernas förening.

KEF är i dagsläget en av Sveriges mest aktiva yrkesföreningar och det är till stor del en följd av det arbete som Årets kommunalekonom genomfört. Under sina 20 år som kanslichef i föreningen byggde Årets kommunalekonom upp ett väl fungerande kansli som nu bedriver en omfattande utbildningsverksamhet.

Med sin breda och djupa kompetens har Årets kommunalekonom varit flitigt engagerad i utbildningar och rådgivning inom främst redovisningsområdet. Årets kommunalekonom har också varit engagerad som utredare och expert i många olika sammanhang. Bland annat av Sveriges Kommuner och Regioner och Rådet för kommunal redovisning. Årets kommunalekonom har också deltagit som expert i statliga utredningar.
Med sina gedigna kunskaper och höga kompetens har Årets kommunalekonom även bidragit till debatt, utveckling och förnyelse inom kommunal sektor.

Årets kommunalekonom 2021 är ”Mr Kommunal Redovisning”: Ola Eriksson.

Om priset

Syftet med priset/utmärkelsen är att uppmuntra forskare, konsulter, ledare och anställda i den svenska offentliga sektorn att dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra forskning kring ledarskap och ekonomi i Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Årets kommunalekonom delas ut i samband med KEF:s Föreningsmöte som hålls varje år. Utmärkelsen kan gå till en eller flera personer eller organisationer, inom offentlig verksamhet. Priset är ett stipendium på 20 000 kr. Du kan nominera någon/några som du tycker borde få utmärkelsen. Jury är KEF:s styrelse.

Läs gärna mer om priset»

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram