Niklas Anemo ny kanslichef hos KEF

16 okt, 2019

Niklas Anemo tar över rollen som KEF:s kanslichef från och med 8 januari 2020.

 

KEF:s styrelse har utsett Niklas Anemo till ny kanslichef på KEF. Niklas tar över chefsrollen efter Ola Eriksson, från och med den 8 januari 2020. Niklas Anemo jobbar idag som ekonomichef vid Ulricehamns kommun. 

– Det är med stor glädje som jag kan berätta att vi har rekryterat Niklas Anemo till ny kanslichef för Kommunalekonomernas förening, säger Annika Hellberg, ordförande i KEF.

Niklas Anemo är mycket väl insatt i kommunalekonomiska frågor och kunnig inom föreningens verksamhetsområde. Han är även en erfaren ledare och van att driva utveckling samt har lång erfarenhet av att arbeta som ekonomichef i flera kommuner. Niklas har varit aktiv i KEF:s styrelse sedan 2010 och har på flera sätt arbetat för att utveckla föreningen, bland annat genom redaktionsrådet för tidningen Kommunal Ekonomi. Niklas har även suttit i styrelsen för Kommunforskning i Västsverige (KFi) sedan 2011.

– Jag är väldigt glad och stolt över att jag har fått uppdraget som kanslichef i vår förening, säger Niklas Anemo.

– Kommunalekonomernas förening har haft en stark utveckling de senaste åren. Medlemsantalet har ökat och medlemsengagemanget i kretsarna runt om i landet ger vår organisation helt unika förutsättningar att vara relevanta och uppdaterade på aktuella frågor i kommuner och regioner, fortsätter Niklas.

– Föreningens utbildningsverksamhet har vuxit ordentligt under senare år och inom organisationen finns både stor bredd och djup spetskunskap inom kommunal ekonomi. Föreningen har även ett ökat antal samarbetspartners. Det ger en ökad tillgång till experter inom olika områden, vilket är till nytta för våra medlemmar och något vi ska bygga vidare på, säger Niklas Anemo.

 

Vad ser du som den kommunala ekonomens största utmaningar i framtiden?

– Stora förändringar i högt tempo gör att det blir ännu viktigare att framöver utveckla ekonomrollen och driva opinion i viktiga frågor för våra medlemmar. Knappa ekonomiska resurser under de närmast kommande åren, medför samtidigt att trycket på förändring ökar och behovet av kompetensutveckling och omvärldsbevakning inom vårt område har aldrig varit större än nu.

– Under ca nio år som styrelseledamot i föreningen, varav ett par år som vice ordförande, har jag fått delta i styrelsearbetet under en väldigt spännande period i KEF:s mer än hundraåriga historia. I den nya rollen som kanslichef får jag nu möjlighet att bidra mer operativt och ta ett stort ansvar för att förvalta och utveckla föreningens verksamhet.

Styrelsen hälsar Niklas Anemo välkommen som kanslichef och ser fram emot att föreningens verksamhet kommer utvecklas under Niklas ledning.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram