Ny modell för beräkning av pensionsskulden

22 mars, 2019

Gissa innehållet. Hur stor är pensionsskulden? Sannolikt får vi en ny modell för årlig beräkning av skulden

 

Det behövs sannolikt nya regler för värderingen av kommunsektorns pensionsskuld. SKL jobbar med frågan, men ännu är inga beslut fattade. 

Den nya redovisningslagen får effekter på regelverket för beräkning av pensionsskulden. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har ännu inte fattat något beslut i frågan (den 21/3), men den preliminära tolkningen är att rådet anser att den nya lagen kräver en årlig värdering av pensionsskulden.

Vilket ger anledning för SKL att arbeta om den nuvarande RIPS-modellen.*

– Vår modell i dag innebär att en indikator varierar inom ett ränteintervall. Den ger ett årligt underlag för om beslut om diskonteringsränta behöver fattas. Om räntan ligger inom intervallet ska räntan ligga oförändrad, beslut ska alltså endast fattas om räntan ligger utanför intervallet, säger SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog, tillika ordförande i RIPS-kommittén och fortsätter:

– Enligt tolkningen av den nya lagen, som RKR troligtvis kommer att göra, menar de att kommunerna årligen måste värdera sin pensionsskuld enligt nya redovisningslagen.

RIPS-kommittén föreslog i veckan en ny modell som bygger på att indikatorn tas bort. I stället ska kommittén lämna ett årligt förslag om ny diskonteringsränta till SKL:s VD som sedan fattar själva räntebeslutet. RIPS-räntan baseras då på en långsiktig beräkning av diskonteringsräntan för pensionsskulden.

– SKL:s arbetsutskott återremitterade dock frågan till oss för ytterligare beredning, summerar hon.

Vad finns det då för alternativ? Ja, det som ligger närmast till hands är, om riktlinjerna inte ändras, att RKR rekommenderar kommunsektorn att använda Finansinspektionens ränta.

– Om sektorn måste använda Finansinspektionens ränta för sin pensionsskuld får vi en mer volatil ränta än vi har med nuvarande modell. Finansinspektionen noterar dessutom minusränta idag, något som vi inte kan få med RIPS-modellen då den har ett golv på noll procent.

SKL:s styrelse ska ta ställning till ett nytt förslag om regelverk för RIPS-räntan under våren.

– Kommitténs förslag är att SKL ska fatta ett räntebeslut före 1 juni varje år. Så, innan dess bör det vara klart, säger Annika Wallenskog.

 

*RIPS betyder Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Text: Thomas Pettersson

 

 

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram