Ny rapport om hur AI kan stärka välfärden

28 jan, 2020

AI kan stärka välfärden och skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande ca 140 miljarder årligen. Det framkommer i den rapport som DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) nyligen överlämnade till till regeringen.

Sverige står inför betydande utmaningar, där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att det fram till 2026 måste rekryteras 500 000 människor i arbetsför ålder till välfärden. En arbetskraft som inte finns inte att tillgå.

– För att hantera välfärdsutmaningen krävs att vi inom det offentliga tänker nytt. Offentlig sektor varken kan eller har råd med att lösa den utmaningen på traditionellt sätt, med fler människor. Genom de åtgärder som vi föreslår i rapporten minskar risken för omfattande dubbelarbete inom offentlig förvaltning. Därmed kan också investeringskostnaderna hållas nere, säger Patrick Eckemo, ansvarig chef för regeringsuppdraget på DIGG.

AI skulle kunna nyttjas för att möta dessa samhällsutmaningar till exempel genom en:

  • Ökad och mera jämlik tillgång till en högkvalitativ hälso- och sjukvård trots vikande ekonomiska förutsättningar och en åldrande befolkning
  • Ökad tillgång till mer jämlik och högkvalitativ utbildning som utgår från den studerandes förutsättningar, trots vikande ekonomiska förutsättningar och lärarbrist
  • Offentlig förvaltning som i än större utsträckning än idag försvarar principen om lika behandling och löpande synliggör och åtgärdar upptäckt diskriminering, i syfte att värna tilliten för det offentliga
  • Effektivare offentlig förvaltning genom ökad automatisering.

 

Ta del av hela DIGG:s rapport "Främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI" eller läs mer på digg.se »

 

KEF:s kurs inom AI-området för ekonomer

För att tydliggöra värdet och nyttan med AI för kommuner och regioner, erbjuder vi på KEF en högkvalitativ utbildning inom området; "AI och den digitala revolutionen - från hype till användbara verktyg för ekonomer". Utbildningen genomförs i Stockholm den den 10–11 november.

 

 

Två välrenommerade forskare deltar; Anne Håkansson från Sverige och Ronald L Hartung från USA. Anne Håkansson och Ronald L Hartung har samarbetat i närmare 15 år och har bland annat skrivit en introduktionsbok inom AI-området, en boken ingår i kursavgiften.

Föreläsare delar med sig av allt från praktiska exempel på beslutsstöd i intelligenta system till interaktiva system som tillsammans hjälper användare med ledarskapsproblem.

Läs mer om utbildningen:
"AI och den digitala revolutionen - från hype till användbara verktyg för ekonomer

Välkommen till två riktigt intressanta dagar!

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram