Ny redovisning skärper kraven

26 februari, 2019

Nya rekommendationer. Numera ska företags exploateringsbidrag tas upp direkt, medan investeringen förs in i balansräkningen och skrivs av. Vilket har väckt reaktioner.

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har gett ut 14 nya rekommendationer – en normering som väger tyngre än förut. Den som avviker måste nu ange hur det påverkar resultat och ställning.

De nya rekommendationerna är en följd av nya redovisningslagen som gäller från 2019.

Som tidigare säger lagen att den som avviker från RKR:s rekommendation måste både ange och motivera detta – tanken är att visa att avvikelsen ger en mer rättvisande bild. Här innebär nya lagen en skärpning. Kommunen måste nu även visa hur dess resultat och ställning påverkas genom avvikelsen från grundläggande redovisningsprinciper.

– Har man räknat ut det, tycker jag man lika gärna kan redovisa på rätt sätt, säger Torbjörn Tagesson, RKR:s kanslichef och professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet.

Nya regler ger läge att städa upp.
– Ja, så är det alltid när det kommer ny lagstiftning och nya rekommendationer. Som exempel nämner han felaktigt gjorda avsättningar, nedskrivningar och periodiseringar.

Hittills har RKR mest mött positivt gensvar.
– Men jag är inte dummare än att jag inser att när rekommendationerna ska tillämpas och ger effekt på resultat och ställning, det är då reaktionerna kommer, säger Torbjörn Tagesson.

KEF:s kanslichef Ola Eriksson berättar att han redan mött ganska kraftiga reaktioner på redovisningen av exploateringsbidrag. Det handlar om att entreprenörer hjälper till att finansiera gator, belysning och annat i nya områden. Tidigare kunde sådana intäkter periodiseras mot avskrivningen.

– Men nu ska intäkten tas upp direkt, medan investeringen tas upp i balansräkningen och skrivs av.

I tillväxtkommuner kan det handla om hundratals miljoner kronor, och det muttrades när KEF informerade i höstas.
– Ja, det var upprörda reaktioner, minns Ola Eriksson.


Läs mer om RKS:s nya rekommendationer i  kommande nummer av Kommunal Ekonomi. Tidningen utkommer den 2:a april.

 

Text: Lars-Gunnar Wolmesjö

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram