Ny RIPS-modell - men oförändrad ränta

28 jun, 2019

Ny RIPS. I den nya RIPS-modellen fattas beslut om räntan en gång varje år, senast i juni. Årets beslut innebär att räntan ligger kvar på 1 procent. Bild: Istock

 

För första gången har RIPS-räntan för beräkning av pensionsskulden bestämts enligt en ny modell som antagits av SKL:s styrelse. Nyordningen innebär att den tidigare indikatormodellen skrotas.

– Däremot har vi kvar regeln om att räntan inte kan bli under noll. Pensionsskulden kan alltså inte bli större än vad den faktiskt är i nuläget, förklarar SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog.

Orsaken till den nya RIPS-modellen är den nya redovisningslagen, med striktare regler för värdering av avsättningar.

Den nya RIPS-räntan beslutas av SKL:s vd på förslag av RIPS-kommittén. Kommitténs förslag ska bygga på en långsiktig real ränta, kopplad till utvecklingen i hela samhällsekonomin. Hänsyn tas även till kommunsektorns särart, där exempelvis beskattningsrätten innebär lägre krav på säkerhetsmarginaler.

Beslut om den nya RIPS-räntan ska fattas en gång om året, senast under juni månad.

– Beslutet kommer tidigt för att sektorn ska veta hur det slår på ekonomin. Direkt när SKL fattat räntebeslutet ska konsekvenserna föras in i redovisningen, säger hon.

 

I år beslöts att räntan fortsatt ska ligga på 1 procent. Motiveringen till beslutet var:

  • En historisk återblick över lång tid visar att såväl realräntor som BNP-ökning i fasta priser i genomsnitt varit ca 2 procent, men lägre på senare tid.
  • När det gäller framtida tillväxt har de fyra senaste långtidsutredningarna räknat med en BNP-tillväxt runt ca 2 procent.
  • Det finns en samstämmighet bland den ekonomisk expertis att det skett en betydande nedgång i den globala reala räntan under 2000-talet - den långsiktigt normala räntenivån kan därför ligga lägre än den historiska. Osäkerheten är betydande, men forskningsstudier utmynnar i en real räntenivå kring 1-1,5 procent på lång sikt.

I nuläget består RIPS-kommittén av sex ledamöter plus ordföranden, alla från SKL.

– Vi röstar om förslaget till ny ränta, det är en praxis vill tillämpar. Däremot gör vi inte som Riksbanken, att vi offentliggör hur ledamöterna röstat. Men, det här är en nyordning så vi diskuterar lämpligt arbetssätt och sammansättning.

 

Text: Thomas Pettersson

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram