Nya ekonomer gör snabb karriär – men väljer helst privat sektor

18 apr, 2019

Välkommen! Kommunsektorn har lättare att locka kvinnliga nyblivna ekonomer än manliga.

Nyutexaminerade ekonomer har en stark arbetsmarknad. Kommunsektorn behöver marknadsföra ekonomjobbet bättre, helst redan på lärosätena.

Det är fortfarande en vinstlott att bli antagen till en ekonomutbildning. Hela 89 procent får jobb inom sex månader efter avslutade studier och 49 procent fick arbete redan före avslutad utbildning. Tre år efter examen hade 87 procent fast anställning, visar Civilekonomernas enkät till ekonomistudenter som tog examen 2015.

Karriären är snabb:

– Tre år efter examen är nästan var femte ekonom chef. Och nästan var tredje ekonom har en lön på över 41 000 kr, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna.

För den som funderar över kommunsektorns förmåga att locka högutbildade akademiker i allmänhet och ekonomer i synnerhet är rapporten inte lika rolig läsning.

Inom kommunsektorn jobbar tre år efter examen 9 procent kvinnor och 6 procent män. I förra undersökningen (2017) var siffrorna 10,2 och 6,5 procent.

Unga löne- och karriärsugna ekonomer väljer fortfarande privat sektor före kommunsektorn. I synnerhet gäller det män.

– Det är viktigt för kommuner och landsting att marknadsföra ekonomjobben, gärna redan på lärosätena. Visa att det är ett attraktivt, komplext uppdrag med ansvar för stora budgetar och spännande utmaningar, säger Ulrika Wallén och fortsätter:

– Jag tror man behöver visa vad kommunsektorn kan erbjuda. Och visa upp engagerade och inspirerande ambassadörer som ligger på fronten i frågor som engagerar.

Med tiden ökar andelen civilekonomer som jobbar i kommunsektorn. Enligt förbundets senaste löneenkät till samtliga yrkesverksamma medlemmar jobbade 12 procent inom kommunsektorn.

– När man kommer till det stadium i livet där man ska klara både karriär och familj prioriterar man kanske en arbetsgivare med goda villkor för föräldraledighet och semester och som jobbar annorlunda än i privat sektor. Men fler borde kunna göra det valet tidigare.

Text: Thomas Pettersson

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram