Nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

28 jan, 2019

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har nu publicerat 14 nya rekommendationer.

Ytterligare minst tre rekommendationer; RKR R10 PensionerRKR R14 Drift- och investeringsredovisning samt
RKR R15 Förvaltningsberättelse kommer att publiceras under året.

Du hittar de nya rekommendationerna på www.rkr.se 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram