Nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har nu publicerat 14 nya rekommendationer.

Ytterligare minst tre rekommendationer; RKR R10 PensionerRKR R14 Drift- och investeringsredovisning samt
RKR R15 Förvaltningsberättelse kommer att publiceras under året.

Du hittar de nya rekommendationerna på www.rkr.se