Nya rekommendationer ordnar årsredovisningen

20 maj, 2019

Bild: Istock
Jämför rätt. En effekt av de nya rekommendationerna är att det blir lättare att jämföra kommuners årsredovisningar.

 

Snart kommer normerande rekommendationer även för förvaltningsberättelsen och för drift- och investeringsredovisning. I en remissrunda vill RKR veta om kraven är väl avvägda.

 

Största nyheten är att även dessa delar av årsredovisningen för första gången omfattas av normering från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

– En viktig del är att rekommendationerna betonar att förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning är egna och tydligt avgränsade delar, som tillsammans med resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter utgör årsredovisningen, säger Torbjörn Tagesson, RKR:s kanslichef och professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet.

Han hoppas effekten blir att vi får årsredovisningar med tydligare struktur, där det blir lättare att hitta och att kunna göra jämförelser.

Att dessa delar inte tidigare varit normerade innebar mer arbete, och de fanns därför inte med bland de 14 nya rekommendationer som RKR sände ut vid årsskiftet med anledning av den nya kommunala redovisningslagen.

Inom kort publiceras även en rekommendation som reglerar upplysningskrav i noter. Planen i år är att även publicera en ny rekommendation om pensionsredovisning. Den kan behöva samordnas med den nya rekommendationen om förvaltningsberättelsen, som nu är ute på remiss hos kommuner, regioner och andra intressenter.

Viktigast för RKR är att få veta om rekommendationernas innehåll och omfattning är rätt avvägd.

– Saknas det krav på någon information? Finns det krav på överflödig information? Har man kritik är det bra om man försöker vara konstruktiv och ger förslag till hur man borde göra istället.

Även de som håller med RKR bör höra av sig.

– Det är viktigt att man skriver ett kort remissvar där man förmedlar denna information till oss, säger Torbjörn Tagesson.

 

Text: Lars-Gunnar Wolmesjö

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram