Nya spärrar hotar KD mest

5 sep, 2018

Spärrar för småpartier har i år även införts i kommunerna för att minska splittringen i fullmäktige. Men det finns fler nya regler och de slår olika – i Göteborg kan det öka antalet partier.

I de flesta kommuner är den nya spärren 2 procent – men minst 3 procent av samtliga röster krävs i kommuner som behållit indelningen i valkretsar. Där har även utjämningsmandat införts.

– Färre småpartier kommer in. Syftet är att effektivisera beslutsfattandet. Kommunerna närmar sig samma regler som i riksdagsvalet. Det ska vara proportionell mandatfördelning, men bara för rimligt stora partier, säger Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Spärren på 3 procent vid flera valkretsar gör det svårare för lokala partier som arbetar utifrån en viss del av kommunen.

– Det ska inte räcka med lokalt stöd i en enskild valkrets.

Kommunal Ekonomi har hos Valmyndigheten funnit 22 kommuner som valt att ha kvar valkretsar och därmed en spärr på 3 procent. Det handlar om större kommuner; dit hör Stockholm, Malmö, Linköping och Örebro.

Däremot har Göteborg, Uppsala, Västerås och Helsingborg tagit bort valkretsarna.

I Göteborg fick Centerpartiet 2,6 procent 2014 men blev utan mandat på grund av matematiken kring valkretsar. Med samma resultat i år gör kommer partiet in i fullmäktige.

Men 2 procent är ingen garanti överallt, inte i små kommuner med få mandat att fördela.

Utifrån förra valets resultat blir de nya reglerna tuffast för KD. Vi har gått igenom de 20 största kommunerna, och där låg partiet bara strax över de nya spärrarna i Stockholm, Helsingborg, Lund, Eskilstuna och Sundsvall. Här finns vardera två mandat att försvara.

Feministiskt Initiativ skulle med de nya reglerna inte ha fått sitt mandat i Norrköping, och de två mandaten i Malmö vanns med ett resultat aningen högre än kommunens nya spärr på 3 procent.


Text: Lars-Gunnar Wolmesjö

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram