Information om KEF:s kursverksamhet i samband med Coronaviruset

13 mar, 2020
  Rapporteringen om coronaviruset är intensiv just nu. Kommunalekonomernas förening följer utvecklingen och rapporteringen om coronautbrottet noga och följer rekommendationer och anvisningar från Folkhälsomyndigheten. Från och med torsdag 12 mars och tills vidare råder förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Sverige med fler än 500 deltagare. Svenska myndigheter avråder för närvarande […]

Ola Eriksson slutar på KEF

12 jan, 2021
Efter 21 år i föreningen väljer Ola Eriksson att gå i pension. Olas sista arbetsdag blir den 28 februari. – När jag tittar tillbaka så har det varit en fantastiskt rolig och inspirerande tid, säger Ola. Vår verksamhet har ständigt vuxit mycket tack vare lyckade rekryteringar till kansliet. Ett kvitto på att vi har en […]

Idéskrift om noter skriven av Ola Eriksson och RKR

29 dec, 2020
KEF:s Ola Eriksson har i samarbete med expertgrupp från Rådet för kommunal redovisning (RKR), under hösten 2020 tagit fram en idéskrift om noter till de finansiella rapporterna. Skriften är ännu inte helt klar, bland annat har den ännu inte språkgranskats, siffrorna som används för att levandegöra exemplen är inte fullt ut konsistenta och layouten är […]

God jul önskar vi på KEF!

17 dec, 2020
2020 har varit ett underligt år. Sedan pandemin slog till på allvar i mars så har inte mycket varit sig likt för någon. Inte minst har året inneburit stora påfrestningar för välfärdssektorn. Pandemin har gjort det tydligt att effektiva och välfungerande kommuner och regioner är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera på ett bra […]

Årets sista nummer av Kommunal Ekonomi!

1 dec, 2020
Nu finns ett nytt nummer av tidningen Kommunal Ekonomi ute, som dessutom är årets sista. I tidningen kan du bland annat läsa om följande: Pandemins effekter är svåra att beräkna. Många kommuner fick exempelvis en oväntad förstärkning av kassan. Det passar bra, då tunga nationalekonomer ser offentlig sektors investeringar som draghjälp ut krisen. Till sektorns […]

Utbildningsprogram för controller - med inriktning mot investering och exploatering

11 nov, 2020
Det finns idag en stor efterfrågan på controllers med inriktning mot investering och exploatering. Kommunerna fortsätter att investera och att ha en omfattande exploateringsverksamhet, som är i stort behov av ekonomisk styrning och uppföljning. Vi på KEF erbjuder därför ett unikt utbildningsprogram för controllers som jobbar med inriktning mot just investering och exploatering. Utbildningen omfattar […]

Nu ska coronakrisens effekter summeras

23 okt, 2020
När vårdskulden ska betalas leder det fel att bara titta på invanda siffror, menar SKR:s hälso- och sjukvårdschef Emma Spak. – Det är inte säkert att våra mätningar fångar alla de nya arbetssätt som utvecklats under pandemin, säger hon. Efter ett halvår på nya jobbet kastades Emma Spak in i den kris som dominerat samhället […]

Nytt nummer av Kommunal Ekonomi ute nu!

13 okt, 2020
  Innehåll i senaste numret Om inte publiken kan komma till KOMMEK, får KOMMEK komma till publiken. På grund av coronapandemin fick vi istället för att mötas i Malmö sitta hemma framför skärmarna och ta del av ett begränsat, men efter förutsättningarna ambitiöst program. Oavsett formerna har Kommunal Ekonomi naturligtvis bevakat innehållet för att förmedla […]

Prova tidningen Kommunal Ekonomi gratis resten av året!

9 okt, 2020
  Prova tidningen Kommunal Ekonomi gratis resten av året! Tidningen Kommunal Ekonomi ges ut av KEF och är landets ledande tidning inom kommunal ekonomi. Kommunal Ekonomi läses av ekonomer på alla nivåer inom kommuner och regioner, av revisorer, politiker, forskare, konsulter och andra som har ett intresse av den kommunala ekonomin. Kommunalekonomernas förening, KEF, erbjuder […]

Hans Petersson från KEF medverkar i statlig utredning kring ekonomistyrning

7 okt, 2020
  Det är nu klart att Hans Petersson, som arbetar hos oss på KEF, kommer att medverka som expert i den statliga utredningen ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner”. Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar, genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning […]
Fler nyheter

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram