Nytt nummer av Kommunal Ekonomi ute!

2 feb, 2021
I årets första nummer kan du läsa om effektivitet och kvalitet i organisationer. I bästa fall följs de båda faktorerna åt, och då kan man bli bäst i klassen.  Vi bekantar oss med Håkan Sandahl, en mångsidig man som tar över SKR:s avdelning för ekonomi och styrning. Vi tar även en titt på Ekonomichefsdagarna 2021 […]

Ny e-kursplatform nu i drift

9 feb, 2021
Vi har nu genomfört en omfattande uppdatering av e-kursplatform. Eftersom det nya systemet fungerar lite annorlunda än det vi tidigare har haft, listar vi här några av dessa förändringarna: I den nya e-kursplatformen loggar in och genomför en kurs. Du beställer en e-kurs där du hittar och beställer våra övriga kurser här på hemsidan: kef.se/e-kurser, […]

Uppdatering av e-kursplattform

4 feb, 2021
Den 8 februari genomför vi en större uppdatering av KEF:s platform för e-kurser, som finns på adressen ekurser.kef.se. Under tiden som arbetet genomförs kommer det dessvärre inte gå att använda webbsidan. Uppdateringen kommer att medföra förbättrad funktionalitet och en större flexibilitet i genomförandet av en e-kurs. Sidan kommer även få ett nytt utseende.  Våra e-kurser […]

Nytt nummer av Kommunal Ekonomi ute!

2 feb, 2021
I årets första nummer kan du läsa om effektivitet och kvalitet i organisationer. I bästa fall följs de båda faktorerna åt, och då kan man bli bäst i klassen.  Vi bekantar oss med Håkan Sandahl, en mångsidig man som tar över SKR:s avdelning för ekonomi och styrning. Vi tar även en titt på Ekonomichefsdagarna 2021 […]

Årets kommunalekonomiska examensarbete utsedd!

14 jan, 2021
Utmärkelsen "Årets kommunalekonomiska examensarbete" har för 2020 tilldelats Andreas Nilsson och Hampus Jendle, vid  Linköpings universitet. De tilldelas utmärkelsen för uppsatsen "Chefer vid vägs ände – En fenomenologisk fallstudie om organisatoriska faktorers påverkan på vårdenhetschefers beslut att lämna sin befattning". Prisutdelningen skedde i samband med, den för året digitala upplagan, av Ekonomichefsdagarna den 14 januari. Författarna […]

Ola Eriksson slutar på KEF

12 jan, 2021
Efter 21 år i föreningen väljer Ola Eriksson att gå i pension. Olas sista arbetsdag blir den 28 februari. – När jag tittar tillbaka så har det varit en fantastiskt rolig och inspirerande tid, säger Ola. Vår verksamhet har ständigt vuxit mycket tack vare lyckade rekryteringar till kansliet. Ett kvitto på att vi har en […]

Idéskrift om noter skriven av Ola Eriksson och RKR

29 dec, 2020
KEF:s Ola Eriksson har i samarbete med expertgrupp från Rådet för kommunal redovisning (RKR), under hösten 2020 tagit fram en idéskrift om noter till de finansiella rapporterna. Skriften är ännu inte helt klar, bland annat har den ännu inte språkgranskats, siffrorna som används för att levandegöra exemplen är inte fullt ut konsistenta och layouten är […]

God jul önskar vi på KEF!

17 dec, 2020
2020 har varit ett underligt år. Sedan pandemin slog till på allvar i mars så har inte mycket varit sig likt för någon. Inte minst har året inneburit stora påfrestningar för välfärdssektorn. Pandemin har gjort det tydligt att effektiva och välfungerande kommuner och regioner är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera på ett bra […]

Årets sista nummer av Kommunal Ekonomi!

1 dec, 2020
Nu finns ett nytt nummer av tidningen Kommunal Ekonomi ute, som dessutom är årets sista. I tidningen kan du bland annat läsa om följande: Pandemins effekter är svåra att beräkna. Många kommuner fick exempelvis en oväntad förstärkning av kassan. Det passar bra, då tunga nationalekonomer ser offentlig sektors investeringar som draghjälp ut krisen. Till sektorns […]

Utbildningsprogram för controller - med inriktning mot investering och exploatering

11 nov, 2020
Det finns idag en stor efterfrågan på controllers med inriktning mot investering och exploatering. Kommunerna fortsätter att investera och att ha en omfattande exploateringsverksamhet, som är i stort behov av ekonomisk styrning och uppföljning. Vi på KEF erbjuder därför ett unikt utbildningsprogram för controllers som jobbar med inriktning mot just investering och exploatering. Utbildningen omfattar […]
Fler nyheter

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram