Nytt karensavdrag ökar sektorns kostnader 

13 december, 2018

Sjukt. De nya reglerna för sjukskrivning kan öka kostnaderna för kommunsektorn.

 

Vid årsskiftet blir det nya regler för arbetstagares sjukfrånvaro. I stället för en karensdag inträder ett karensavdrag. Det medför ökade kostnader för kommunsektorn, anser SKL.

Det nya systemet innebär att man inte förlorar inkomsten för den första arbetsdagen man blir sjuk. I stället blir löneavdraget 20 procent av lönen för en genomsnittlig arbetsvecka.

För de flesta arbetstagare med vanlig arbetstid 8-16 blir inte skillnaden särskilt stor. Däremot kan det skilja mycket på inkomstbortfallet för arbetstagare som jobbar oregelbundna tider. Nattjobbarna är de tydligaste vinnarna med det nya karensavdraget.

För arbetsgivare med schemalagd verksamhet dygnet runt kan nyordningen bli kostsam. Det påpekade SKL i remissvaret till socialdepartementet förra året och beräknade kostnadsökningen till 300 miljoner kronor, räknat på 2014 års kostnader för sjukfrånvaron. SKL krävde kompensation för merkostnaderna, men stödde ändå förslaget.

– En möjlig effekt av lagändringen är förändrade beteendemönster från både arbetsgivare och arbetstagare. Därför är det svårt att beräkna hur den här förändringen kommer att slå, säger Agnes Gardenstock, förhandlare på SKL.

Under december har SKL förhandlat med alla fackliga förbund och löst de avtalstekniska frågorna runt den nya lagen. Om SKL kommer att fortsätta att driva kravet på kompensation för ökade personalkostnader återstår att se.

– Vi får väl se vilka effekterna blir av den nya lagen. I propositionen anges exempelvis att man hoppas komma bort från frisknärvaro, det vill säga att man går till jobbet en del av dagen för att sedan sjukanmäla sig för att få ett lägre karensavdrag, säger hon.

Både från fackligt håll och Svenskt Näringsliv har man varit positiva till det nya karensavdraget då det anses som mer rättvist är det nuvarande systemet.

 

Text: Thomas Pettersson
Foto: Istock

 

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram