Ökad tillit – för bättre samverkan

23 aug, 2018

Samverkan och handlingsutrymme var två nyckelord när förslagen från Tillitsdelegationen presenterades av dess ordförande Laura Hartman på KOMMEK.

– Om en invånare behöver hjälp från många håll har vi svårt att få till samverkan. Det är offentliga sektorns akilleshäl, sa Laura Hartman och exemplifierade med en deprimerad tonåring som kan behöva stöd av skola, sjukvård, psykiatri.

Vad som då det att medarbetarna ute i frontlinjen har handlingsutrymme och kan ta initiativ till samarbete.

Viktigt är att det finns stöd uppifrån. Staber ska vara just ett stöd – inte något som stör.

Tillitsbaserad styrning är ingen ny fluga, påpekade Laura Hartman. Den har alltid funnits jämsides med regleringar liksom konkurrens- och marknadsbaserade styrmodeller. Det handlar om att hitta rätt balans mellan de tre principerna för styrning.

Hon betonade att tillit inte är detsamma som fritt valt arbete. Det gäller att ha en balanserad syn på medarbetarna – varken cynisk eller naiv. Ledningen måste överse med mindre misstag – men också ta tag i allvarliga problem.

Tillit är också tillämpligt på relationen mellan stat och kommunsektorn.

– Detaljstyrningen bör minska. Generella statsbidrag ska vara huvudprincip.

Delegationens arbete med kommuner och landsting är nu avslutat, och Laura Hartman berättade att det är dags att titta på polisen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och andra verksamheter inom statlig förvaltning.

– Vi har redan samlat representanter från olika håll. Och vad blev svaret när vi frågade dem vad som är den viktigaste frågan?

– Samverkan.

Text: Lars-Gunnar Wolmesjö

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram