Ale kommun väljer affärsystemslösning från Unit4

25 februari, 2021

Unit4 som utvecklar och säljer molnbaserade affärssystem har tecknat ett avtal med Ale kommun. Tillsammans med befolkningstillväxt, stora behov av kommunal service samt krav och önskemål från de som bor och verkar i Ale kommun är digitalisering och effektivisering av kommunens processer ett krav. Bland annat för att kunna möta både ändliga ekonomiska resurser samt kunna erbjuda god service.

– Ett steg i detta är att uppgradera våra affärssystemslösningar där vi nu kommit till själva ekonomisystemet. Vi måste ha en modern ekonomilösning som ger oss möjlighet att automatisera processer men som även ger oss möjlighet till fler digitala lösningar mot våra kommuninvånare som underlättar i deras vardagskontakter med kommunen, berättar Ken Gunnesson som är ekonomichef i Ale kommun.

Nuvarande ekonomilösning i Ale kommun har under många år fungerat väl utifrån dåtidens krav och behov.

– Men allt eftersom utvecklingen har gått framåt har vi känt att vi behöver en mer modern lösning som ger oss de verktyg vi behöver för att kunna digitalisera tjänster och automatisera processer. För ett år sedan bytte vi ut vårt BI-verktyg där vi arbetar med budget, prognos och analys. Nu har stunden kommit för att byta ut resten av våra ekonomiapplikationer och då föll valet på ERP-lösningen från Unit4, säger Ken Gunnesson.

Valde en molntjänst

Enligt Ken Gunnesson ansåg Ale Kommun att Unit4 erbjöd den mest fördelaktiga lösningen utifrån de krav och behov man ställde.

– De delar som vi i detta nu kommer att implementera är själva ”grundmodulerna” i ett ekonomisystem, det vill säga huvudbok, kund- och leverantörsreskontra, fakturahantering, anläggningsregister samt RS-modul i Excellerator med mera.

Ale Kommun hade tidigt bestämt sig för att köpa ekonomisystemet och dess delar som en SaaS-tjänst. Man hade erfarenheter från detta sedan tidigare och man ser det som en fördel att kunna ha en samtalspartner som tar ansvar för helheten.

– Vi behöver inte tänka på vare sig versionsuppdateringar, serverlösningar, att applikation och teknik inte är kompatibla och så vidare. Ale har även en molnstrategi och vi har sedan tidigare flera andra applikationer och tjänster vi köper som molntjänster.

Att köpa ett modernt ekonomisystem som en SaaS-tjänst istället för att sitta kvar i en äldre teknisk lösning är vägen framåt menar Alexander Drevstad som är försäljningsdirektör offentlig sektor i Norden på Unit4.

– Det innebär i praktiken att man får ett modernt och effektivt arbetssätt. Ale kommuns medarbetare kommer att kunna göra mer med mindre ansträngning, bland annat med hjälp av automatisering. Detta frigör tid för chefer och anställda som kan fokusera på mer värdefullt arbete för verksamheten, och i slutändan för kommuninvånarna, säger Alexander Drevstad.

Själv ser Ken Gunnesson fram emot att få börja arbeta med den nya lösningen berättar han.

– Jag har ju själv arbetat i Unit4:s ekonomilösning i flera omgångar sedan 2001 samt även varit med och implementerat systemet i några av mina tidigare kommuner – så jag vet ju vad systemet går för.


Ale centrum

Om Unit4

Unit4, en ledare inom molnbaserad företagsprogramvara för medelstora tjänsteorganisationer.

Unit4:s företagslösningar för nästa generation driver många av världens mest människofokuserade medelstora tjänsteorganisationer. Våra molnbaserade ERP-, HCM- och FP&A-applikationer förvandlas arbetet till att vara mer meningsfullt och inspirerande genom programvara som är självkörande, anpassningsbar och intuitiv, intelligent automatiserar administrativa uppgifter samtidigt som det ger enkel åtkomst till de svar som människor behöver. Unit4 betjänar mer än 5 000 kunder i olika branscher inklusive professionella tjänster, offentlig sektor, ideell verksamhet och utbildning.

Kontakt:Cecilia Axlinder , cecilia.axlinder@unit4.com , 076- 648 76 85

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram