Anta ett forskningsuppdrag

10 jan, 2021

Vi söker dig som vill anta ett forskningsuppdrag. Vad skulle du kunna bidra med för att hjälpa välfärden bli långsiktigt hållbar? Vilka åtgärder bidrar till förutsättningar för en kommunal ekonomi som är bärkraftig på lång sikt? God kunskap om långsiktig ekonomisk bärkraft tryggar Sveriges välfärd. Din forskning kommer att göra skillnad.

Beskriv kortfattat dina intresseområden och vilken kunskap du vill bidra med i intresseformuläret på denna sida. Vår ambition är att finansiera flera olika bidrag och knyta ihop dessa till en gemensam rapport och presentation under 2021 – därför välkomnar vi både kortare och längre bidrag.

Beskrivning av forskningsuppdraget (pdf)

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram