Benify har tecknat avtal med Sollentuna Kommun

24 jan, 2019

Med förmåner som ett strategiskt verktyg vill Sollentuna kommun bli bättre på att locka till sig och behålla nödvändig kompetens, men också profilera sig ytterligare som en hållbar arbetsgivare. Därför väljer kommunen nu att investera i en förmånsportal från Benify.

Sollentuna kommun har idag cirka 2 700 medarbetare, inklusive förtroendevalda, som alla ska få tillgång till en personlig förmånsportal från Benify. Avtalets löptid är fyra år med möjlighet till förlängning. Syftet med portalen är dels att underlätta för medarbetarna att ta del av de förmåner som kommunen redan erbjuder, och dels ge tillgång till nya från Benifys utbud.

Benify grundades 2004 och är idag branschledande inom förmåner och kompensation. Idag är det över en miljon medarbetare som använder en portal från Benify.

Fr o m 2019 är vi KEF-partner och du kan läsa mera om oss på vår partnersida genom att klicka här. Du kan även direkt kontakta Daniel Ssempasa på tel 076-831 42 77 eller mail daniel.ssempasa@benify.com.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram