CGI: Fem tips för agilitet i offentlig sektor

16 sep, 2020

Enligt CGI:s digitala mognadsstudie har 50 procent av de tillfrågade organisationerna inom den offentliga sektorn inte anpassat sitt strategiarbete till snabbrörligheten på marknaden. I en tid där förändringstakten aldrig varit lika hög som idag är de flesta organisationer, både inom den offentliga och privata sektorn, överens om att de behöver kunna anpassa sig till nya situationer och skapa nya lösningar snabbare än förut.

 

Digitalisering möjliggör nya och effektiva lösningar, men ställer samtidigt helt nya krav på organisationerna. De trygga och traditionella arbetsmetoderna utmanas då behov som snabbare beslutsprocesser, transparent kommunikation och kontinuerlig utveckling inte längre går att blunda för. Men måste alla verkligen vara agila i dagens läge för att svara på samhällets behov av snabbare service och lättåtkomliga tjänster.

Fem tips för att lyckas med agilitet
Hur ska man då göra för att lyckas med agilitet? Här är fem tips på vägen

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram