Ekerö kommun ny medlem i Kommuninvest

26 nov, 2019

PRESSMEDDELANDE

Kommuninvest, svenska kommuners samverkansorgan för finansiering, har fått en ny medlem. Ekerö kommun har invalts som medlem 290 i Kommuninvest ekonomisk förening. Därmed är totalt 290 kommuner och regioner medlemmar i Kommuninvest, motsvarande 96 procent av kommunerna och 94 procent av alla kommuner och regioner. 278 kommuner och 12 regioner ingår i samverkan. 

Kommentar från Christina Hedberg, kommundirektör, Ekerö kommun:

- Ekerö kommun befinner sig i en expansiv fas och står inför en period om minst 5–10 år med stora investeringar. Den kommande investeringsvolymen, i bostäder och verksamhetslokaler m.m., kommer inte enbart att kunna finansieras med interna medel. När vi tar upp externa lån har vi ett ansvar inför skattebetalarna att erhålla bästa möjliga lånevillkor.

- Vårt medlemskap i Kommuninvest återspeglar främst en vilja till ökad konkurrensutsättning vid upptagande av lån. Jag har god erfarenhet av Kommuninvest från min tid som kommundirektör i Gnesta, de har konkurrenskraftiga villkor och besitter god kompetens avseende finansiering av kommunala verksamheter. Det känns tryggt att kunna ha Kommuninvest som samarbetspartner.

För mer information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Ulf Bengtsson, Direktör Kommuninvest ekonomisk förening, tel: 070-340 39 83

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram