Ekonomi- Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och regioner

15 dec, 2020

Ekonomi-, Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och regioner ”Den offentliga sektorn i digital omvandling”
Om du som beställer rapporten är KEF-medlem så erhåller du 30% rabatt på det pris som anges på HerberthNathans hemsida.

Rapporten Ekonomi-, Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och regioner – är oberoende analys av de ledande leverantörerna till den svenska kommunmarknaden.

Rapporten är ett utmärkt verktyg för kommuner, regioner och organisationer som står inför uppgiften att påbörja upphandling av ett nytt Ekonomi- eller Löne-/HR-system, samt för de verksamheter som önskar att få en överblick av marknaden och aktuella trender.

Det huvudsakliga syftet med analysen har varit att genomföra en oberoende och strategisk analys av Ekonomi-, Löne- och HR-system för den svenska kommunmarknaden. Detta omfattar specifikt följande delar:

  • Den offentliga sektorn i digital omvandling
  • Trender och framtid inom ekonomi- och HR-system
  • Leverantörerna
  • De ledande Ekonomisystemen
  • De ledande HR-systemen
  • Processtödet
  • Samverkan inom offentlig sektor
  • Upphandling
  • Implementering
  • Framgångsrika projekt

Läs mera om rapporten

Beställ ditt exemplar av rapporten

Rapporten kan beställas både som digital utgåva och som tryckt utgåva.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram