Göteborgs stad rullar ut Stratsys Resursplanering på alla grundskolor

17 jul, 2019

Sedan i januari har alla grund- och grundsärskolor i Göteborg tillgång till Stratsys Resursplanering, ett effektivare sätt att planera skolans resurser. Under implementeringsfasen har alla skolor planerat kommande läsår i verktyget, vilket innebär att alla har övergått från att arbeta i egenproducerade excelark till ett gemensamt arbetssätt för organisationsplanering.

”Resursplaneringsverktyget i Stratsys är det som bäst stöttar rektorerna i planeringsprocessen och skapar en brygga mellan de ekonomiska budgetförutsättningarna och hållbarhet för den pedagogiska verksamheten”, säger Helena Sjöberg, Avdelningschef, verksamhetsstyrning och utveckling på Göteborgs grundskoleförvaltning.

När Göteborgs stad skapade en gemensam grundskoleförvaltning var målet bland annat att skapa förutsättningar för en likvärdig skola, ökad kvalitet i undervisningen och att möjliggöra en hållbar arbetsmiljö för rektorerna. En viktig del i detta arbete har handlat om var att kvalitetssäkra styrning och organisationsplanering i grundskolan genom att alla arbetar och kommunicerar genom samma verktyg.

Under året har nästan 200 rektorer tillsammans med, biträdande rektorer, intendenter och administratörer utbildats i verktyget och Helena Sjöberg berättar att de allra flesta är positiva.

Petter Godske, rektor på Utbynässkolan berättar om resursplaneringsverktyget som förenklar planeringen i skolorna:

”Jag tror att det här systemet kan hjälpa mig i mitt uppdrag som rektor. För att få struktur på saker och ting. Och i ett och samma system, det tycker jag känns väldigt bra”.

Hanna Leppänen Ahonen, rektor på Backegårdsskolan håller med:

”För mig som rektor är resursplaneringsverktyget väldigt bra för där kan jag se hur vi använder personalen på plats, vilka positioner och i vilken omfattning vi använder personalen. Sedan är det ju väldigt bra för oss att vi kan se över elevens schema och i schemaläggningen få en helhetsbild”.

Helena Sjöberg är nöjd med omorganisationen och tycker att införandet av det nya verktyget kom helt rätt i tiden. I samband med införandet av det nya arbetssättet har även utbildningscheferna varit aktiva så att de kan kommunicera med skolverksamheterna de ansvarar för genom verktyget.

”Politikerna har infört en ny modell för hur pengarna ska fördelas. Samtidigt infördes en ny gemensam timplan. Detta är en del av uppdraget att öka likvärdigheten. Förändringen betyder att anpassningar som skolorna behöver göra på grund av detta kan vara komplicerade. Tanken med verktyget är alltså att det på ett enkelt sätt ska hjälpa rektorn att se de resurser de har. Det gör att de kan planera verksamheten utifrån lagkrav och satsningar samtidigt som det underlättar för rektor att ha koll på lärarnas behörigheter”, avslutar Helena Sjöberg.

Om Stratsys Resursplaneringsverktyg:

  • Stratsys hjälper 700 skolor i 31 kommuner att förbättra sina ekonomiska resultat och få en mer balanserad budget.
  • Skolorna får ett gemensamt arbetssätt vilket förenklar samarbete mellan skolor
  • Var fjärde kommun har budgetunderskott, med Stratsys får skolorna bättre koll på resurser, behörigheter och behov.

 

Exempel på kostnadsåterhämtning (ej Göteborgsspecifik utan bland flera kunder)

En skolenhet i mellansverige efter 9 månaders användande 2,2miljoner SEK på en budget om 19 miljoner kronor (11,5%) förbättrad ekonomi.

3 skolenheter i Mellanstor kommun i Västsverige, under pilotprojekt vände man ekonomi och balanserade budget. Under första året vände man -3,5 miljon till balanserad budget på dessa 3 skolor och rektorerna uttryckte ”utan att kvaliteten blev sämre på skolorna, vi hittade bara vad vi inte behövde”.

Om Stratsys

Stratsys är ett molnbaserat verktyg som förenklar arbetslivet för organisationer och företag. Med digitala verktyg för strategisk planering och interna processer hjälper vi hundratusentals användare att revolutionera sitt dagliga arbete.

www.stratsys.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram