HerbertNathan & Co: AI och Ekonomichefen – går dom bra ihop?

18 jan, 2021

Vi har i tidigare bloggar tagit upp AI och hur olika tillämpningar inom AI nu integreras i Affärssystemen mer och mer. Artificiell Intelligens – AI – som begrepp är inte nytt. AI har funnits inom forskningsvärlden så långt tillbaka som på 1950-talet. Den kraftiga tillväxt av tillämpningar och företag som arbetar med AI de senaste 10 – 15 åren, kan till stor del förklaras av 3 huvudfaktorer:

  • Datorkraftens extrema ökning vilket lett till kraftigt sänkta kostnader för applikationer och hårdvara
  • Snabb utveckling av förmågan att använda algoritmer för beräkning
  • Kraft ökning av tillgång till data genom webben och öppna gränssnitt

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram