HerbertNathan & Co: Trenderna inom Ekonomi-, Löne- och HR-system för Sveriges kommuner – Webinar

15 jul, 2020

 

Den teknikutveckling som de senaste åren inneburit att fler och fler system levereras som en molntjänst börjar nu öppna upp marknaden och det finns flera exempel på kommuner som har valt andra system än de som traditionellt riktar sig till den offentliga sektorn. Står er kommun inför en upphandling blir det viktigt att värdera även den nya tekniken med molntjänst visavi alla övriga krav som skall ställas på system och leverantör. Att säkerställa långsiktighet med en modern arkitektur och driftsform blir allt viktigare.

Under detta webinar kommer vi att presentera vår nya rapport av marknaden inom Ekonomi-, Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och Regioner. Du kommer att få ta del av våra insikter kring den offentliga sektorns digitala omvandling och trenderna som råder.

Läs mera och anmäl dig till detta webinar.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram