Hypergene: Digitalisera affärsplanering, rapportering och riskhantering

23 jan, 2020

Många kämpar med manuella och ineffektiva planeringsprocesser, där såväl affärsplanering som efterföljande genomförande och rapportering tar onödig tid. Dessutom saknas den tydliga länken mellan strategi, mål och aktiviteter – liksom koll på riskhanteringen. Sammantaget tappar man kraft i sin styrning.

I Hypergenes molnbaserade verktyg hänger arbetets alla delar ihop. Från ett ledningsperspektiv ges möjlighet att skapa förståelse och engagemang för affärsplanen – men framförallt ett agerande i organisationen som leder mot målen. Från ett medarbetarperspektiv ges möjligheter att driva aktiviteter som passar in i planen samt återkoppla och visa framdriften. Allt sker i en kontext där riskhantering och rapporteringsprocesser utgår från automatiserade flöden och rollbaserade funktioner. Dessutom ges kraftfulla kopplingar till den ekonomiska planeringen med budget, prognos och löpande utfall.

I detta webinar visar vi ett effektivt och kraftfullt sätt att arbeta, samt utgår från konkreta exempel där kunder fått nya möjligheter att styra verksamheten och nå sina mål.

TID OCH DATUM
Tid: 11 februari kl 10.00 - 10.45
Plats: Vid din dator

Läs mer och anmäl dig.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram