Hypergene - Webbinar

24 mar, 2020

Välkommen till webbinaret

Ta kontroll över de ekonomiska flödena i era stora projekt

Upplever du att ni saknar en total bild över de stora projektens ekonomiska flöden och att processen kring projekten är ineffektiv och svårarbetad? Då är vår nya projektapplikation det du behöver för att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet

Det kan handla om större investeringar inom t.ex. infrastruktur, digitalisering eller
byggnation – dvs. projekt där insatserna är höga och ledtiderna långa. Hypergenes applikation för projekthantering riktar sig till verksamheter med projekt av betydande storlek med långa löptider med högre krav på beslutsordning och uppföljning – något som innebär att projekten också har långsiktiga ekonomiska konsekvenser.

WEBINARETS INNEHÅLL
• Hur projektapplikationen täcker hela livscykeln från idé till genomfört projekt
• Hur man eliminerar manuell hantering
• Hur man får ökad kontroll på ekonomiska flöden
• Strukturerade arbetsprocesser med löpande ekonomisk planering och uppföljning
• Periodisk rapportering i form av exempelvis månadsrapporter och projektrapporter
 

TID OCH DATUM
Tid: 31 mars kl. 10.00 - 10.45
Plats: Vid din dator

Välkommen!

Ja, jag vill delta.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram