Hypergene: Webinar - Räkna hem investeringen i ditt beslutsstöd

27 jan, 2020

En majoritet av ekonomicheferna i landets kommuner tror på sämre ekonomiska förutsättningar under 2020 jämfört med 2019, enligt en undersökning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I det läget är ekonomisk kontroll och effektivare styrning viktigare än någonsin.

Hypergene har över 80 kommunkunder som arbetar med sin ekonomi- och verksamhetsstyrning i vår lösning – antingen i valda delar, eller med stöd av alla applikationer som kan användas på såväl övergripande kommunledningsnivå som inom enskilda förvaltningar. Här är några av alla citat på värden som uppnåtts:

  • "Bättre ekonomiuppföljning”
  • ”Ökad träffsäkerhet i budgeten”
  • ”Ett effektivt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet"

I webinaret beskriver vi såväl den ekonomiska nyttan som verksamhetsnyttan av Hypergene för en kommun. Vi visar också ett spännande kundexempel där man genom en beräkningsmodell kunnat visa hur investeringen i Hypergene kan räknas hem med stor marginal. Vi ger också handfasta tips för hur du kan tänka i utvecklingen av din ekonomi- och verksamhetsstyrning för att få full effekt, både kort- och långsiktigt.

TID OCH DATUM

Tid: 18 februari kl 10.00-10.45
Plats: Vid din dator

Läs mer och anmäl dig!

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram