Internkontroll: Har du koll?

1 juli, 2021

Internkontroll handlar om att kontrollera att verksamhetens når sina mål och gör vad den ska på ett effektivt sätt, att den finansiella rapporteringen är pålitlig och att lagar och regler följs. Internkontroll är en del av verksamhetens styrning och innebär oftast riskbedömningar och att arbeta fram och följa upp arbetsrutiner. Målet är att ledningen ska få bättre koll på verksamheten.

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram