Kommuners digitaliseringsresa i fokus vid KOMMEK

1 sep, 2020

”Är du med på tåget mot det digitala samhället?” var rubriken på det seminarium Unit4 höll under KOMMEK. Unit4s kunder Sandra Flodmark, redovisningsansvarig i Höganäs kommun, samt Anna-Maria Röstlund, biträdande chef på digitaliseringsenheten i Nacka, var med och båda gav ett verksamhetsnära perspektiv på digitalisering inom offentlig sektor.

Seminariet tog upp hur man bäst kan använda digitaliseringens möjligheter, vilka processer som påverkas och vilka framgångsfaktorerna är för att lyckas med den digitala utvecklingen i kommunen. Läs mer på Unit4s hemsida

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram