Kommuninvest: Lån för Social Hållbarhet

12 mar, 2021

Nytt verktyg i hållbarhetsarbetet

Tillsammans med en kommunal referensgrupp utvecklar vi en ny produkt – Lån för Social Hållbarhet.

Dessa lån ska kunna användas av kommuner och regioner, inklusive deras bolag, för att främja investeringar för ett socialt hållbart samhälle.

Lån för Social Hållbarhet

  • Stärker den sociala dimensionen i Agenda 2030-arbetet
  • Synliggör planer och arbete för social hållbarhet – både externt och internt
  • Är ett bra verktyg för att främja utveckling av praxis, samordning och effektutvärdering
  • Ger låga finansieringskostnader = mer och bättre välfärd för skattemedlen
  • Bidrar i förlängningen till minskade kostnader för utanförskap, otrygghet kriminalitet m m 

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram