Kommuninvest om Riskskatten

24 augusti, 2021

Regeringen har lagt ett förslag om en ny riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Förslaget uppdaterades 24 maj. Eftersom Kommuninvest träffas av denna skatt skulle den innebära att kommunsektorn påförs kostnader på uppåt 330 miljoner kr per år. Skatten skulle försvåra för många kommuner och regioner att låna till nödvändiga välfärdsinvesteringar. Kommuninvests hållning är tydlig: För att undvika dessa mycket negativa effekter bör Kommuninvest undantas från beskattning.

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram