”Kommuninvest ska vara den naturliga samtalspartnern”

19 mar, 2021

I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammade vi det vi gör bra – men också det vi som organisation kämpar med. Att rekrytera kvinnor till vår kärnverksamhet och IT är alltjämt utmanande.

I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammade vi det vi gör bra – men också det vi som organisation kämpar med. Att rekrytera kvinnor till vår kärnverksamhet och IT är alltjämt utmanande.

Som en del i arbetet med att förändra detta lyfter vi fram intressanta karriärvägar. Förhoppningen är att på sikt nå en mer jämställd rekryteringsbas.

Sofia Frändberg arbetar som finansrådgivare i kundgruppen. Det innebär att hon är bollplank och stöd åt kunder och förmedlar kunskap om effektiv kommunal finansförvaltning.

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram