Kommuninvestmedarbetare visar i avhandling hur kommuner kan sänka sina lånekostnader

13 mar, 2019

Kommuner kan spara pengar på sina investeringar genom att sänka lånekostnaderna. Hur det kan gå till visar David Knezevic, analytiker på Kommuninvest, i sin avhandling i nationalekonomi vid Örebro universitet.

– Denna kunskap är värdefull för kommunerna. Dessutom visar jag vilken effekt penningpolitiska beslut har på kommunerna.  Sammantaget ger detta en vägledning till hur kommunerna bättre kan finansiera sina investeringar, säger David Knezevic.

Avhandlingen är ett resultat av samarbetet mellan Örebro universitet och Kommuninvest. I juni 2017 förlängdes avtalet till 2022, vilket innebär att Kommuninvest stöttar forskningen med 2 miljoner kronor per år. Där ingår en doktorandtjänst, den som David Knezevic haft.

I sin avhandling undersöker David Knezevic olika kopplingar mellan kommunsektorn och finansiella risker. Två av artiklarna handlar om vad som påverkar priset på kommunobligationer.

 

Läs mera....

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram