Kommuninvests medlemssamråd

3 feb, 2021

Medlemssamråden är nu summerade. Det gäller såväl innehållet, med fokus på frågor och synpunkter från medlemmarna, som statistik och enkät. Allt tas med i det fortsatta arbetet.

Bilden är genomgående positiv. Upplägget med nio digitala samråd över tre veckor blev riktigt lyckat. Engagemanget var stort och brett. Det totala antalet deltagare blev ca 450. Deltagarna kom från mer än 215 kommuner och regioner. Detta är rekordsiffror.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram