Kommuninvest:Skarp kritik mot taxonomi-förslag

21 dec, 2020

Idag var det sista dagen för inspel till EU-kommissionens utkast till delegerade akter om den s k ”taxonomin”, EU:s klassificeringssystem för hållbara verksamheter. Genom systemet skapas ett gemensamt språk för hur olika typer av investeringar ska bedömas i ett klimat- och miljöperspektiv.

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram