Lärande och kompetenshantering har fått sin egen marknadsanalys

25 augusti, 2022

Enligt SKR är välfärdens kompetensförsörjning en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner.

Med den nya marknadsanalysen "Learning Management Systems in Scandinavia", framtagen av det leverantörsoberoende analys och rådgivningsföretaget HerbertNathan & Co, så ges vi som läsare, för första gång, möjligheten att överblicka den skandinaviska marknaden för lärplattformar. 

Rapporten innehåller tydliga jämförelser mellan system och leverantörer och även strategiska råd när det kommer till att utvärdera systemleverantörer och utveckla lärandet i den egna organisationen.

Rapporten skulle kunna användas som oberoende källa i arbetet att vidareutveckla organisationens strategi för kompetensförsörjning och digitaliserat lärande, alternativt som ett stöd när man står inför att utvärdera och jämföra system på marknaden, konkurrensutsätta ett befintligt system, ställa krav på ett nytt system eller att samla tips och råd inför upphandlingen.

Terhi Benjaminsson som är huvudförfattare till rapporten har expertis inom digitalisering av kompetensutvecklingsprocesser och lärande, både i rollen som utbildningsansvarig och som konsult inom publik sektor. Terhi har även lång erfarenhet av att stödja kunder med strategi, upphandling och implementation av systemstöd inom HR och lärande. Hennes bakgrund som pedagog och certifierad change management konsult och förändringsagent har gett henne förmåga att åstadkomma lärandeorganisationer.

Terhi är även en uppskattad talare och håller regelbundet olika presentationer och workshops om marknaden och trender inom området. I samband med att man beställer den nya rapporten så har man möjlighet att anlita Terhi för att hålla en inspirationsföreläsning om de senaste trenderna och systemmarknaden inom lärande. Föreläsningen, som är på ca 1 timme, hålls digitalt och kan med fördel användas som start på organisationens strategiarbete.

För bokning och ytterligare frågor, skicka en förfrågan till Terhi via länken nedan.

Digital rapport och föreläsning
12 000
SEK
  • Multi-user digital version
  • 1 timmes föreläsning om trender och marknad inom lärande
Digital rapport för hela företaget
7 900
SEK
  • Multi-user digital version

“Kompetensutmaningen kommer inte att lösas enbart genom att rekrytera fler medarbetare. Det är viktigt att den kompetens som finns i organisationen används och utvecklas utifrån verksamhetens behov. När normer och gamla arbetssätt utmanas kan den samlade kompetensen användas bättre”

Från rapporten Möt välfärdens kompetensutmaning – rekryteringsrapport 2020, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram