Lyssna på Nacka och Höganäs kommuns digitaliseringsresa

16 sep, 2020
På vårt seminarium på KOMMEK, diskuterade vi hur man bäst använder digitaliseringens möjligheter, vilka processer som påverkas liksom de framgångsfaktorer som krävs för att lyckas med sin utveckling. Med oss på scen och över webben var Sandra Flodmark, redovisningsansvarig från Höganäs kommun och Anna-Maria Röstlund, biträdande enhetschef - Digitaliseringsenheten på Nacka kommun. Allt under ledning av Anna Bellman.
Är du nyfiken på hur diskussionerna gick och missade KOMMEK. Klicka här >>

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram