Ny tillskott inom PwC publik utvecklar resursfördelningen inom barn- och utbildningsförvaltningar

25 mar, 2019

Henrik Boström, ny på PwC sedan årskiftet, arbetar för tillfället intensivt  med resursfördelningsfrågor inom barn- och utbildningsförvaltningar. Tillsammans med kommuner runt om i Sverige fokuserar han och teamet på att hitta den modell som passar bäst för den enskilda kommunen och att resurserna fördelas utifrån behoven och på lika villkor.

I PwCs uppdrag att bidra till utvecklad välfärd ligger också att säkerställa uppföljning av resursfördelningen och vid behov bidra till att revidera i modellen.

  • Har resurserna använts som det var tänkt i resursfördelningen?
  • Är resursfördelningen kopplad till målen?
  • Är resursfördelningen uppbyggd på lika villkor?
  • Fördelas resurserna rätt utifrån behoven?
  • Ger den socioekonomiska fördelningen önskad effekt?

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram