Nyanställd på PwC med lång kommunal erfarenhet

8 mar, 2019


Anders Neuman

PwC fortsätter sin satsning för att vara landets ledande analytiker och rådgivare när det gäller analyser och utredningar inom offentlig ekonomi. Flera nyanställningar har genomförts och fler är på väg. Bland annat anställdes i slutet av januari Anders Neuman som konsult inom PwC offentlig sektor. Han har nästan 30 års erfarenhet av kommunal verksamhet, varav de senaste 15 åren som ekonomichef i Motala kommun. Han har därmed mycket god kännedom om kommunernas verksamhet och politiskt styrda organisationer med mycket god insikt av de ekonomiska förutsättningarna.

PwC har djup förståelse för offentliga sektorns utmaningar och skapar tillit och förtroende i samhället genom att lösa viktiga problem. En del av erbjudandet inom ekonomi och styrning är att svara på vanliga frågor inom kommunal verksamhet. Exempel på detta är

  • Vilka resultatmål och kommunalskatt är nödvändiga för att finansiera framtidens välfärd?
  • Hur säkerställs det framtida personalbehovet?
  • Hur åstadkomma uppsatta mål med begränsade resurser?
  • Vad behövs för styrdokument och policys inom ekonomiområdet för att uppnå både verksamhetsmål och finansiella mål?
  • Vilka prioriteringar genomförs i verksamheterna och är den offentliga verksamheten effektiv med resurserna?
  • Vilka modeller och processer ska användas i planering och styrning?

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram