PwC: Årets enkätundersökning kring kommunernas framtidsplanering är här!

27 nov, 2020

PwC har under de senaste åren arbetat för att öka förståelsen för och vikten av en långsiktig planering och analys av kommunernas ekonomi såväl som personal- och kompetensförsörjningsbehov. Resultaten av den senaste undersökningen är iögonfallande och pekar på många förbättringsåtgärder.

Hälften av Sveriges kommuner saknar långsiktig strategisk planering

PwC skickade ut en enkät till Sveriges kommuner om långsiktig planering som besvarades februari-mars 2020. Syftet var att få en bild av om Sveriges kommuner arbetar med långsiktig planering. PwC:s åsikt är att lagstiftarens krav på två planeringsår inte är tillräckligt mot bakgrund av de stora demografiska förändringar som kommer att påverka kommunerna under de kommande 10 till 15 åren. Det är tredje gången undersökningen genomförs.Tidigare har vi fokuserat på det finansiella perspektivet. I år har vi tagit ett helhetsperspektiv och också ställt frågor kring till exempel strategisk kompetensförsörjning då bristen på personal är en av de framtida utmaningarna.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram