PwC: Den digitala kommunen - läs vår rapport

2 apr, 2020

Resursbrist, ökade krav från medborgare och kompetensförsörjningsproblem. Sveriges kommuner står inför stora välfärdsutmaningar de kommande åren. För flertalet blir ny teknik, robotar och automatisering lösningen.

Vi har bett Sveriges kommuner, regioner och landsting svara på frågan hur de skulle bedöma sin kommuns digitaliseringsmognad. Vilka framgångsfaktorer har de sett och vilka utmaningar står de inför? Vad krävs för att få ut full effekt av den nya tekniken?

  • Hur digitalt mogna är egentligen kommunerna?
  • Vilka är framgångsfaktorerna för en lyckad digitalisering?
  • Ladda ner rapporten och ta del av vad 165 kommuner, regioner och landsting tycker om sin digitala mognad.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram