PwC: Digital mognad i kommuner och regioner

27 nov, 2020

Vi är alla överens om att den svenska välfärden står inför en enorm utmaning de kommande åren. De senaste åren har den prövats hårt, allt från flyktingströmmen 2015 till covid-19 under 2020. Dock har medborgarna ett stort behov av att välfärden fungerar oavsett kriser eller inte.  

De senaste åren har kommuner och regioner sett digitaliseringen som ett stort stöd i att kunna hantera och öka servicegraden till sina medborgare. 2018 lät PwC göra en enkät som gick ut till samtliga kommuner och regioner. I år har vi gjort en uppföljning av denna enkät för att kunna jämföra och analysera om det har skett någon förflyttning under dessa två år. Vi adderade dessutom en fråga kring om och hur covid-19 har påverkat digitaliseringstakten.

Denna rapport visar hur kommuner och regioner ser på sin digitala mognad samt vilka hinder och möjligheter som finns för att få stöd av digitaliseringen så att fler medborgare får bättre service och en högre grad av kostnadseffektivitet. Det vi kan se är att det inte har skett någon markant förflyttning, men att det går åt rätt håll.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram